De eerste Wereldoorlog – La première guerre mondiale

In de eerste wereldoorlog liep het front dwars door de gemeente die volledig in het overstroomd gebied lag. Bij de slag aan de IJzer in oktober 1914 bleven Tervate, de dorpskom, het kasteel Vicogne en de eraan palende hofstede Kloosterhoek in Duitse handen. Oud-Stuivekenskerke was een zeer gevaarlijke post volgens persoonlijke herinneringen van soldaten en volgens gegevens van de Belgische Legerstaf.

Lors de la première guerre mondiale, le front traversait la municipalité qui se trouvait entièrement dans la zone inondée. Lors de la bataille de l’Yser en octobre 1914, Tervate, le centre du village, le château de Vicogne et la ferme voisine « Kloosterhoek », restèrent aux mains des Allemands. Oud-Stuivekenskerke était un poste très dangereux, selon les souvenirs personnels des soldats et selon les données de l’état-major de l’armée belge

Pater MARTIAL LEKEUX O.EM., onder de oorlog 1914-1918 artillerieofficier, die als voorwaartse waarnemer van de artillerie gedurende 16 maanden bijna zonder onderbreking te Oud-Stuivekenskerke verbleef schreef er twee boeken over. In “Mijn Rode Kloosters” en “Het Onze-Lieve-Vrouwehoekje” verhaalt hij de dood van de oude toren en de ondergang van het dorp.

Le père MARTIAL LEKEUX O.EM., officier d’artillerie pendant la guerre de 1914-1918, passa près de 16 mois à Oud-Stuivekenskerke en tant qu’observateur d’artillerie. Il écrivit deux livres à ce sujet. Dans “Mes cloîtres dans la tempête” et “Le patelin de Notre-Dame”, il raconte la mort de l’ancienne tour et le déclin du village.