Doelstellingen – Les objectifs

De vereniging heeft tot doel:
– De gedachtenis van de Belgische soldaten die gesneuveld zijn tijdens de oorlog 1914-1918 in ere te houden.
– Het oorlogsoord van Oud-Stuivekenskerke te behouden en zijn toegangswegen te verbeteren.
– Regelmatig manifestaties op dit roemrijke frontvak in te richten.
– De vaderlandsliefde van de Belgen te onderhouden en te ontwikkelen.
– De verbetering van de infrastructuur van het Oorlogsoord met het oog op het recreatief en educatief belang ervan in het kader van de toeristische ontwikkeling en bevordering van de site van het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke

L’association a pour but de:
– L’association a pour but de: hommage à la mémoire des soldats belges tombés lors de la guerre de 1914-1918.
 – Préserver le site de guerre d’Oud-Stuivekenskerke et améliorer ses voies d’accès.
 – Organiser régulièrement des commémorations sur cette glorieuse tête de front
 – Maintenir et développer le patriotisme des Belges.
 – Amélioration de l’infrastructure du site de guerre en raison de son importance récréative et éducative dans le contexte du développement du tourisme et de la promotion du site du patelin de Notre-Dame à Oud-Stuivekenskerke